Adózási hírek

A

Adóváltozások 2015

Megjelent: 2014. december 1.

A 2015-ös adóváltozásokról szóló hírlevél sorozatunk második részében többek között a személyi jövedelemadót, a társasági adót, illetve az általános forgalmi adót érintő változásokat részletezzük.

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink!

Előző hírlevelünkben bemutattuk a nem pénzbeli juttatások 2015. évre vonatkozó szabályait. Az alábbiakban a 2015-ös adócsomag további lényegesebb módosításait ismertetjük.1. SZJA, otthonteremtés, szociális hozzájárulási adó

Első házasok adókedvezménye
Havi 5000 Ft-os adókedvezményt vehetnek igénybe a 2015. január 1-jétől házasságot kötő magánszemélyek a házasságkötés hónapját követő 24 hónapig, amely azonban legfeljebb az első gyermek után igénybe vehető családi kedvezményig jár együttesen, feltéve, hogy legalább az egyik fél az első házasságát köti. A kedvezmény a házastársak adóelőleg-nyilatkozata alapján havonta érvényesíthető, ill. megosztható.

Vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás adómentessége
A vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatban kötött és a társaság által fizetett felelősségbiztosítás díja bármely korábbi évre visszamenőlegesen adómentessé válik. A kedvezményt visszamenőleg önellenőrzéssel érvényesíthetik a vezető tisztségviselők és a társaságok.

Akadálymentesítési támogatás adómentessége
A munkáltatói lakáscélú támogatás, kamatmentes hitel akadálymentesítés címén is igényelhető és a korábban hitelintézettől vagy munkáltatótól felvett lakáscélú hitel visszafizetése, törlesztése esetén az akadálymentesítés azonos megítélés alá esik a lakáscélú felhasználással (mint az építés, vásárlás, bővítés, korszerűsítés).

Szocho kedvezmények kiterjesztése részmunkaidős foglalkoztatásra
A szociális hozzájárulási adókedvezmény kiterjesztéseként 2015-től a munkaerőpiacra részmunkaidőben visszatérő kisgyermekes szülő után ugyanúgy 100 ezer forint bruttó bérig jár a szociális hozzájárulási adókedvezmény a munkáltatóknak, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében, tehát jövőre nem kell arányosítani a kedvezmény alapját. A tervek szerint a három- vagy több gyermekeket nevelő szülők esetében 3 helyett 5 évig kell kötelezően biztosítani a munkáltatónak a részmunkaidős foglalkoztatást, ha ezt kérik.

Nemzetközi adatcsere külföldi magánszemélyeknek kifizetett összegekről
Az Európai Unió adóhatóságai közötti együttműködés és információcsere érdekében a cégek által havonta benyújtott adóbevallás (08) rovatai bővülnek. A havi adatszolgáltatás kiterjed az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személyeknek fizetett alábbi bevételekre is:

 • a vezető tisztségviselők tiszteletdíja,
 • ingatlan-értékesítéséből, bérbeadásából származó jövedelmek

2. Általános forgalmi adó

Belföldi összesítő jelentés 1 millió Ft felett
A belföldi összesítő jelentést a legalább 1 millió Ft áfa-tartalmú számlákról kell ezután elkészíteni, a korábbi 2 millió helyett. Választható a teljes körű adatszolgáltatás is, ha az adózónak az könnyebben kivitelezhető.

Bevallások gyakorítása egyes esetekben

Az újonnan alakult cégeknek havi áfa-bevallási kötelezettséget kell teljesíteniük az első 2 évben.
50 M Ft feletti árbevétel esetén nem lehet a vállalkozás éves, csak negyedéves bevalló.

Fordított áfás munkaerő-kölcsönzés
A 2015. jan. 1-jétől teljesült munkaerő-kölcsönzés ügyletekre belföldi fordított áfa vonatkozik. A változás minden fajta munkaerő-kölcsönzést érint, nem csak az építési-, szerelési munkához kapcsolódót.

Automatából teljesített ügyleteknél 15 nap haladék a számlakiállításra
A kezelőszemélyzet nélküli automatából adóalanynak teljesített készpénzes ügylet esetén 15 napon belül kell számlát kiállítani. A számlaadást tehát jelenlegi szabályoktól eltérően nem kell haladéktalanul biztosítani.

Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer
Új bejelentési rendszer kerül bevezetésre a belföldi és közösségi termékforgalomhoz kapcsolódóan az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszeren (EKÁER) keresztül. A fuvarozónak részletes bejelentést kell tenni a fuvarról. A be nem jelentett termék lefoglalható és értékének 40%-áig mulasztási bírság vethető ki. Bejelentéses ellentmondásnál, gyanúnál hatósági zár alkalmazható a rakományra. A részletszabályok rendelet formájában várhatók.

3. Társasági adó

Bővült a kapcsolt vállalkozások köre
2015-től a tulajdonosi szerkezettől függetlenül az azonos ügyvezetéssel rendelkező társaságok (személyek) is kapcsolt vállalkozásnak minősülnek, ha ennek révén az üzleti és pénzügyi politikára döntő befolyásgyakorlás valósul meg. Ez a változás főként a transzferár szempontjából döntő, hiszen üzleti kapcsolat esetén ezeket a cégeket is be kell kapcsolt vállalkozásként jelenteni.

Szigorodtak a veszteségelhatárolás szabályai
A veszteségelhatárolási szabályok szigorodnak az alábbiak szerint:

 • A veszteség legfeljebb 5 évre határolható el;
 • A 2014-ben kezdődő adóév végéig keletkezett veszteséggel legkésőbb a 2025.12.31-ét magában foglaló adóévben lehet adóalapot csökkenteni a keletkezéskori szabályok szerint;
 • Átalakulásból hozott veszteség csak olyan arányban számolható el, amilyen arányt a továbbfolytatott tevékenység árbevétele az átlagos (előző 3 adóév alapján számított) árbevételben képvisel.

Felsőoktatási támogatások, mint adóalap-csökkentő tételek

A közhasznú szervezeteknek adott adományok adóalap-csökkentési lehetőségét kiterjesztik a legalább 5 évre szóló felsőoktatási támogatási megállapodások alapján adott támogatásokra. Az ilyen támogatások 50%-a adóalap-csökkentő tételként vehető figyelembe az adózás előtti eredmény mértékéig.

Adófelajánlás kedvezményezett célra és ebből eredő adójóváírás
A cégek választhatnak, hogy a korábbi rendszer szerint élnek a sport-, film-, ill. előadó-művészeti tevékenység támogatására vonatkozó adókedvezménnyel, vagy ún. adófelajánlás formájában támogatják ezeket a célokat. Felajánlást tenni az év során a társaságiadó-előleg 50%-áig, ill. év végén a fizetendő adó 80%-áig terjedő összegben lehet az egyes adóbefizetések esedékessége előtt az adóhatósághoz benyújtott nyilatkozatokkal. Az adót az esedékességig meg kell fizetni, a felajánlott összeget az adóhatóság továbbítja a támogatottak felé. Év végén a felajánlók adóelőlegből történő felajánlás esetén 7,5%, adóból történő felajánlás esetén 2,5% adójóváírást kapnak az adóhatóságtól, ha minden adminisztratív feltételt teljesítenek.

100 %-os értékcsökkenés egyes térségekben
A leghátrányosabb térségekben üzembe helyezett új gépek, berendezések, személygépkocsinak nem minősülő járművek esetében akár 100%-os értékcsökkenés is érvényesíthető.

4. Egyéb módosítások

Illeték-szabályok változása

 • A magánszemély kérheti a lakás vásárlásához kapcsolódó illeték-kötelezettség felfüggesztését a régi lakás eladásáig, ha utóbbira csak az új lakás megvásárlását követő egy éven belül kerül sor.
 • A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban szerzett részesedés illeték-kötelezettsége változatlan marad, viszont az ilyen társaságok köre kiszélesedik, mivel a 75%-os ingatlanarány kiszámításánál az eszközökön belül már nemcsak a pénzeszközöket és pénzköveteléseket, hanem a kölcsönöket és aktív időbeli elhatárolásokat is figyelmen kívül kell hagyni.

Helyi adók változása

 • Az eddig ismert helyi adók mellett az önkormányzat bármilyen települési adót bevezethet, viszont vállalkozókra és olyan dologra, amit már terhel adókötelezettség, nem lehet új adót kivetni.
 • A tavaly bevezetett sávos helyi iparűzési adó korlátnál a kapcsolt vállalkozások adatait csak napi időarányosítással kell figyelembe venni.

Reklámadó változásai
A reklámadóról szóló törvényt a legfelső kulcs emelésén túl is pontosították néhány helyen:

 • A kapcsolt vállalkozások adatait csak a kapcsolt viszony fennállásának idejével arányosan kell figyelembe venni.
 • Az eltérő üzleti éveseknek a 2015.01.01-jétől az üzleti évük végéig tartó tört üzleti évre kell reklámadót fizetniük.
 • A sporttörvény alá tartozó sportszervezetek működésével összefüggő reklám közzététele adómentessé válik.
 • A reklámadó alanyairól az adóhatóság nyilvántartást vezet, melybe az érintett cégek felvételüket kérhetik – ezzel kiválthatók a nyilatkozatokkal kapcsolatos kötelezettségek.

Kiterjesztett környezetvédelmi termékdíj

A környezetvédelmi termékdíj köteles termékek köre jelentősen kibővül. Termékdíj-köteles lesz többek között a művirág, az irodai papír, a szappanok, valamint a szépség- és hajápoló szerek.

Számviteli változások

 • A külföldi útszakaszra jutó fuvardíjjal a korábbi szabályokkal ellentétben már nem kell csökkenteni az exportárbevételt.
 • A devizában kifejezett követelések és kötelezettségek mellett a követelés és kötelezettség jellegű időbeli elhatárolásokat is át értékelni az év végén a mérlegfordulónapi árfolyamra

Mindkét szabály 2015. január 1-ejétől hatályos, de már a 2014. évről összeállított beszámolóknál is alkalmazható.

A fentiekben részletezett új szabályok értelmezésével kapcsolatban munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Üdvözlettel:

ABT Treuhand csoport

Cseuz Ákos
Adótanácsadó menedzser
akos.cseuz@abt.hu

Kardos Péter
Üzletágvezető, adószakértő
peter.kardos@abt.hu

Láng József
Adószakértő, ügyvezető
jozsef.lang@abt.hu

A fenti összefoglaló tájékoztatás és figyelemfelhívás céljából készült. Bármilyen ebből következő döntés előtt javasoljuk, hogy konzultáljon szakértőinkkel.

Az ABT Treuhand Csoport 2005 óta a NEXIA International tagja. A Nexia International a világ több mint 100 országában működő mintegy 320 független adótanácsadó és könyvvizsgáló cég szaktudását és tapasztalatát egyesítő, 1971 óta létező hálózat.