Aktualitások

A

Az adózás új rendje 2018-tól

Megjelent: 2018. január 5.

2018.01.01-jével új adóeljárási törvények léptek hatályba. Ezek kiemelkedő változásai a korábbi szabályozáshoz képest az objektív adóhatósági ellenőrzési határidők bevezetése és a fellebbezés szabályainak változása.

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink!

2018. január 1-jétől az adózás rendjéről szóló eddig törvényt két új jogszabály váltja fel. Az eljárási jogszabályok egyben önállósodnak is, vagyis a továbbiakban nem támaszkodnak majd háttérjogszabályként egyéb közigazgatási törvényre. Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény az adózással kapcsolatos általános eljárási szabályokat tartalmazza, így például a hatásköri, illetékességi szabályokat, a jogorvoslat és az adóellenőrzések alapvető rendjét. Az új adózás rendjéről szóló törvény pedig az adóeljárással kapcsolatos részletszabályokat – például az egyes adókötelezettségek teljesítésének szabályait, a jogkövetkezményeket és a különös eljárásokat – rendezi.

A jogalkotó célja egy egységesebb és átláthatóbb szabályozási környezet létrehozása volt. Emellett szemléletváltozás kezdődött az adóigazgatásban: az adóhatóság mindinkább szolgáltató tevékenységének erősítésére törekszik.

Adóellenőrzés, jogkövetési vizsgálat, rövidülő ellenőrzések

Az ellenőrzési típusok lényegében a régiek maradnak, de az elnevezésük változik: az ellenőrzéssel lezárt időszakot teremtő ellenőrzést adóellenőrzésnek, míg a többi vizsgálatot (például a korábbi egyes adókötelezettségek ellenőrzését, az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzést) jogkövetési vizsgálatnak hívja a jogszabály.

Az egyik legmeghatározóbb újítás, hogy bekerült a törvényjavaslatba egy objektív ellenőrzési határidő. Eszerint az adóellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 365, illetve megbízható adózók és áfa regisztrált adóalanyok esetén a 180 napot.

Az ellenőrzési határidő szünetelését előidéző, korábbi okok (mint például a belföldi jogsegély és a nemzetközi megkeresés) megszűnnek. Csupán egyetlen eset marad: ha egy cég idegen nyelvű – ide nem értve az angol, német, francia nyelvű – iratai magyarra fordítását kéri az adóhatóság.

Növekvő hangsúly az ellenőrzésen – az ellenőrzést követően új bizonyítéknak helye nincs

A jegyzőkönyvi észrevétel benyújtására nyitva álló határidő ugyan a lezárt időszakot eredményező adóellenőrzés esetében a jelenlegi 15 napról 30 napra emelkedik, azonban valamennyi ellenőrzés esetén jogvesztővé válik. Tehát a határidő elmulasztása esetén kimentésre már nem lesz lehetőség.

Jelentős változás, hogy a 2018. január 1-jét (vagyis a jogszabályok hatálybalépését) követően az adóhatósághoz benyújtott fellebbezésekben – a semmisségi okon kívül – nem lehet majd olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről a társaságnak már az adóhatósági határozat meghozatala előtt tudomása volt, azt azonban nem terjesztette elő. Ezért kiemelten fontos, hogy a vállalkozások az észrevétel elkészítésekor körültekintően járjanak el, valamennyi releváns tényt és bizonyítékot feltárjanak az adóhatóság érvelésével szemben. Amennyiben ezt elmulasztják, a 2018. január 1-jét követően beadott fellebbezésben már nem tudnak majd új bizonyítékokat előterjeszteni, illetve új tényekre hivatkozni.

Ez vonatkozik a folyamatban lévő ellenőrzésekre is!

Ezért különösen ajánlott már az ellenőrzés szakaszában adótanácsadó bevonása az eljárásba, mert később már csak korlátozott lehetőség marad egy esetleg kedvezőtlen határozat megváltoztatására.

Feltételes adóbírság kedvezmények – aki nem fellebbez jobban jár(hat)

A fellebbezésekkel járó adminisztrációs teher csökkentése érdekében sor került a feltételes adóbírság kedvezményének bevezetésére. Ennek értelmében a társaság mentesül a kiszabott adóbírság 50 százalékának megfizetése alól, amennyiben a határozat elleni fellebbezési jogáról lemond és esedékességig az előírt adókülönbözetet megfizeti. Érdemes ugyanakkor valamennyi esetben átgondolunk, hogy megéri-e élni ezzel a lehetőséggel, mivel döntésünkkel valamennyi egyéb - így például a rendkívüli – jogorvoslati jogunktól is elesünk.

Az egyszerűsítés jegyében az új törvénybe bekerült egy általános szabály a mulasztási bírságra vonatkozóan. Ez alapján amennyiben a társaság az adóeljárási törvényekben, vagy egyéb adókötelezettséget előíró jogszabályban megállapított kötelezettségét megszegi, mint magánszemély 200 000 forintig, míg társaság 500 000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Ezzel párhuzamosan néhány korábbi tényállást már eljárási bírsággal sújt a jogszabály, így például a nyilatkozattételt elmulasztását, vagy valótlan nyilatkozat tételét, az iratrendezési kötelezettség elmulasztását. A bírság legkisebb összege 10 ezer forint, legmagasabb összege pedig magánszemély esetén 500 ezer forint, cégek esetén egymillió forint lehet.

Egyéb szabályok

Egyszerűsödnek a képviselet szabályai, amennyiben a jövőben eseti meghatalmazás alapján már nem csupán a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személyek, hanem bárki eljárhat az adóhatóság előtt.

Az új jogszabályok teljes körűvé teszik az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Így a jövőben például egy esetleges ellenőrzéskor valamennyi iratot (jegyzőkönyvet, határozatot, közbenső végzéseket) elektronikus úton kézbesíthet az adóhatóság a társaságoknak.

Új szolgáltatásként vezeti be a törvény a mentorálás intézményét az újonnan induló vállalkozások támogatására. Ennek első lépéseként az adóhatóság az adószám megállapítását követő 30 napon belül minden kezdő vállalkozásnak ingyenes tájékoztatást nyújt az adókötelezettségeiről. Második lépésben kerülhet sor egy 6 hónapos, önkéntes részvételen alapuló mentorálásra, lényegében az adóhatóság személyre szabott szakmai támogatására.

Az adózói tájékozódás elősegítése céljából az egyéni vállalkozók bevételi, jövedelmi adatai és adófizetési kötelezettsége is közzétételre kerül a NAV honlapján.

Továbbá bevezeti a jogszabály az önellenőrzés bejelentését, vagyis az adózó bejelentheti az adóhatósághoz önellenőrzési szándékát. Ebben az esetben a bejelentéstől számított 15 napig az érintett adómegállapítási időszak és adónem tekintetében adóellenőrzést nem indíthat majd az adóhatóság.

A bemutatott változások alapján a jövőben különös jelentősége lesz annak, hogy a vállalkozások behatóan ismerjék az új eljárási szabályokat és már az esetleges ellenőrzések legelső lépését követően felismerjék az adóhatóság szándékait. Az ellenőrzési határidők ugyanis rövidülnek, miközben a jogorvoslati lehetőségek közül a hangsúly áttevődik az észrevételekre, amelyben még bármilyen bizonyítékot elő lehet majd terjeszteni. Az adóhatósági határozat kiadmányozását követően, a fellebbezésben azonban 2018. január 1-jét követően új tényt, körülményt már nem lehet majd előadni.

A közös gondolkozásban és érvelésben kollégáink a jövőben is készséggel állnak rendelkezésükre.

Üdvözlettel:

ABT Treuhand csoport

dr. Sólyom Borbála
Szenior adótanácsadó
borbala.solyom@abt.hu

Láng József
Adószakértő, ügyvezető
jozsef.lang@abt.hu

A fenti összefoglaló tájékoztatás és figyelemfelhívás céljából készült. Bármilyen ebből következő döntés előtt javasoljuk, hogy konzultáljon szakértőinkkel.

Az ABT Treuhand Csoport 2005 óta a NEXIA International tagja. A Nexia International a világ több mint 100 országában működő mintegy 320 független adótanácsadó és könyvvizsgáló cég szaktudását és tapasztalatát egyesítő, 1971 óta létező hálózat.