ABT blog

A

EU-Bírósági döntés – holdingtársaságok áfa levonási joga

Megjelent: 2017. február 23. | Témakör: Adózás

2017. január 12-én az Európai Bíróság ismét döntést hozott egy magyar vonatkozású előzetes döntéshozatali eljárásban (ügy száma: C-28/16).

Az ügy előzménye

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. az energetikai szektorban működő állami vállalat, egyrészt erőművek és optikai hálózatok bérbeadásával foglalkozik, másrészt holding tevékenységet végez. Feladata többek között a csoport stratégiai irányítása. Feladati ellátása érdekében jogi, vállalatirányítási és hírnévápolási szolgáltatást vett igényben részben saját maga, részben a teljes csoport, ill. részben a csoport egyes meghatározott tagjainak javára.

A beszerzéshez kapcsolódó áfát az MVM levonta, a szolgáltatásokat viszont nem számlázta tovább a csoport tagjainak abban az esetben sem, ha a szolgáltatás a teljes csoport érdekét, vagy egyes meghatározható tagok érdekét szolgálta. Az MVM management díjat sem szedett a csoporttagoktól.

A NAV az ügyletet úgy ítélte meg, hogy az MVM nem volt jogosult az előzetesen felszámított áfa levonására, mivel nem terhelte tovább a szolgáltatásokat és így nem végzett gazdasági tevékenységet az említett szolgáltatások felhasználásával.

Az EU-Bíróság érvelése

Az előzetes felszámított áfa abban az esetben vonható le, ha a beszerzés kapcsolatban áll az adóköteles, levonásra jogosító tevékenységgel. Így a levonási jog azzal a feltétellel gyakorolható, hogy a beszerzett termékek és szolgáltatások beszerzési ára a végzett tevékenység árának alkotóelemeit képezik.

A bíróság megkülönböztet aktív és passzív holdingtársaságokat. Passzív holdingtársaságnak minősülnek azok, amelyeknek egyedüli célja, hogy más társaságokban részesedést szerezzen, anélkül, hogy a leányvállalatok irányításában közvetlenül vagy közvetve részt venne. A passzív holdingtársaság nem minősül az irányelv szerinti az áfa alanyának és így levonási joggal sem rendelkezik.

Aktív a holdingtársaság, ha a részesedés szerzéssel együtt jár a leányvállalatok irányításában való részvétel.

Az MVM nem hárította át a szóban forgó költségeket leányvállalataira, sem tételesen, sem általános management díj formájában. Ennél fogva az MVM leányvállalatainak irányításában való részvétele nem tekinthető az áfa irányelv szerinti gazdasági tevékenységnek.

A beszerzésekhez kapcsolódó levonható áfa nem helyezhető levonásba abban az esetben, ha olyan tevékenység érdekében vették igénybe, amely nem minősül gazdasági tevékenységnek. Így az MVM sem élhetett volna levonási joggal a szóban forgó szolgáltatások beszerzésekor, mivel ezek olyan ügylet érdekében merültek fel, amelyek nem tartoznak az áfa irányelv hatálya alá.

A Bíróság döntése

A Bíróság a NAV-nak adott igazat. Ítélete szerint nem vonható le a holdingtársaságot terhelő előzetesen felszámított áfa, ha az érintett szolgáltatások a csoport egészét vagy egyes tagokat érint, azonban a holdingtársaság sem a szolgáltatások ellenértékét, sem azok áfáját nem hárítja tovább, mivel így az igénybevett szolgáltatások vonatkozásában nem végez gazdasági tevékenységet és így levonási joga sem keletkezik.

Megoldási lehetőség

A Bíróság megállapította továbbá, hogy a levonási jog korlátozása abból fakad, hogy az MVM nem élt azzal a jogával, hogy a leányvállalatait terhelő költségeket azokra továbbhárítsa. Így, ha a jövőben ezeket a költségeket továbbterheli, levonási joga sem csorbul.

Hozzászólna? Elmondaná véleményét? Várjuk kommentjét.

  • A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező
  • E-mail címét nem tesszük közzé
  • Bejegyzésre érkező hozzászólások moderálására az ABT Treuhand csoport a jogot fenntartja, a megjelenéshez kérjük türelmét

Hozzászólna? Elmondaná véleményét? Várjuk kommentjét.

  • A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező
  • E-mail címét nem tesszük közzé
  • Bejegyzésre érkező hozzászólások moderálására az ABT Treuhand csoport a jogot fenntartja, a megjelenéshez kérjük türelmét