ABT blog

A

Ingatlan az Európai Unió harmonizált áfa-rendszerében

Megjelent: 2017. február 27. | Témakör: Adózás , Jog , Üzlet

Számos áfa jogértelmezési kérdésre ad választ a 2017. január 1-jétől hatályos egységes ingatlan-fogalom az Európai Unió tagállamaiban, így Magyarországon is. A 1042/2013/EU tanácsi  végrehajtási rendelet pontosan meghatározza az áfa rendszerében az ingatlan fogalmát és felsorolja azokat a szolgáltatásokat, amelyek ingatlanhoz kapcsolódónak tekinthetők az Áfa irányelv alkalmazása, így a teljesítési hely megállapítása során.

A harmonizált áfa rendszerben az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás teljesítési helye az a hely, ahol az ingatlan található. Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak pedig az a szolgáltatás tekinthető, amely "kellőképpen közvetlen kapcsolatban" áll az ingatlannal.

A végrehajtási rendelet egységesítette az ingatlan fogalmat és az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások megítélését az Unióban. A rendelet 2017. január elsejétől minden tagállamban kötelező és közvetlenül alkalmazandó.

Az Európai Bíróság korábbi ítélkezési gyakorlatát figyelembe véve az uniós jog a következőképpen határozza meg az ingatlan fogalmát:

 • a föld bármely meghatározott területe a földfelszínen vagy a földfelszín alatt, amely tulajdonjog tárgyát képezheti és amely birtokba vehető;
 • bármely épület vagy építmény, amely tengerszint fölött vagy alatt a földhöz vagy a földbe rögzített és amelyet nem lehet könnyen lebontani vagy elmozdítani;
 • az épület vagy építmény szerves részét alkotó olyan alkotóelem, amelyet már beépítettek és amely nélkül nem tekinthető befejezettnek az építmény, például az ajtók, ablakok, tetők, lépcsők és liftek;
 • az épületbe vagy építménybe állandó jelleggel beépített bármely olyan alkotóelem, felszerelés vagy gép, amely az épület vagy építmény lerombolása vagy megváltoztatása nélkül nem távolítható el.

Az ingatlannal kellőképpen közvetlen kapcsolatban állónak tekinthető szolgáltatás esetén

 • az ingatlan központi és nélkülözhetetlen szerepet tölt be, mint a szolgáltatás alkotóeleme
 • a szolgáltatás nyújtása az ingatlan érdekében áll, célja az ingatlan fizikai vagy jogi helyzetének megváltoztatása

Ilyen szolgáltatások nevezetesen:

 • egy meghatározott telekre szánt épület, épületrész terveinek elkészítése függetlenül attól, hogy felépítik-e a tervekben szereplő építményt
 • építésfelügyeleti vagy biztonsági szolgáltatások
 • egy épület adott földterületen történő felépítése vagy az építési, bontási munkák
 • adott földterületen állandó szerkezetek építése és bontása (pl. gáz-, víz- és más csővezeték)
 • földmunkák, pl. mezőgazdasági szolgáltatások
 • az ingatlan állapotának felmérése, az ingatlan értékbecslése
 • az ingatlan értékesítése, bérbe- vagy haszonbérbe adása,
 • ingatlannal kapcsolatos jogok létesítése vagy átruházása érdekében végzett közvetítés, jogi szolgáltatás, ide nem értve a hirdetési szolgáltatást
 • szállásnyújtás a szállodaiparban, táborhelyen, kemping céljára kialakított területen
 • ingatlan használati jogának biztosítása
 • épületek, állandó szerkezetek, csővezeték-rendszerek karbantartása, felújítása, javítása

A szóba jöhető szolgáltatások rendkívül széles körére tekintettel az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága kiadott egy útmutató füzetet, amely 284 pontban tárgyalja az ingatlanokkal kapcsolatos új uniós adójogszabályokat, segítve ezzel az egységes jogalkalmazást a tagállamokban. A magyarázat kitér azokra a szolgáltatásokra is, amelyek kifejezetten nem tekinthetők ingatlanhoz kapcsolódónak.

Az érintettek a kiadványban választ találnak korábban vitatott, az ingatlanok áfa-szabályaival kapcsolatos kérdéseikre is.

Hozzászólna? Elmondaná véleményét? Várjuk kommentjét.

 • A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező
 • E-mail címét nem tesszük közzé
 • Bejegyzésre érkező hozzászólások moderálására az ABT Treuhand csoport a jogot fenntartja, a megjelenéshez kérjük türelmét

Hozzászólna? Elmondaná véleményét? Várjuk kommentjét.

 • A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező
 • E-mail címét nem tesszük közzé
 • Bejegyzésre érkező hozzászólások moderálására az ABT Treuhand csoport a jogot fenntartja, a megjelenéshez kérjük türelmét