ABT blog

A

Adatbázisok EKÁER kockázati biztosíték helyett…

Megjelent: 2016. február 14. | Témakör: Üzlet

Az EKAER bevezetésével ismét előtérbe került az adózókról vezetett kétféle adóhatósági nyilvántartás. A kockázatos termék közúti fuvarozását bejelentő vállalkozás mentesülhet a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, amennyiben megfelel a feltételeknek és időben kérelmezi felvételét valamelyik adatbázisba.

Az adózó csak akkor mentesülhet a biztosítékadási kötelezettség alól, ha

 • a NAV által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel vagy
 • legalább 2 éve működik, szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban és a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

Vegyük sorra a kétféle adatbázisba történő felvétel feltételeit.

A minősített adózói adatbázisban (MAD) szerepelhet az a vállalkozási tevékenységet folytató személy, aki (amely)

 •  a felvétel iránti kérelem előterjesztését megelőzően 3 éven át működött
 • a kérelem benyújtását megelőző elévülési időn belül az állami adóhatóság nem állapított meg terhére adóhiányt, nem indított ellene végrehajtási eljárást
 • nem állt vagy áll csőd-, felszámolási- kényszer-végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt
 • egy naptári éven belül legfeljebb két fizetési könnyítés (adómérséklés) iránti kérelmet terjesztett elő.

A köztartozásmentes adózói adatbázisba a gazdasági tevékenységet végző magánszemélyek és szervezetek mellett a vállalkozási tevékenységet nem végző magánszemélyek is bekerülhetnek az alábbi feltételek teljesítése esetén:

 • a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
 • nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
 • nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
 • adószámát nem függesztették fel;
 • nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
 • csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;
 • nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

A két adatbázis összehasonlításából látható a különbség: a minősített adózói adatbázisban szerepelhet olyan vállalkozás, amely átmeneti fizetési nehézséggel küzd, adótartozása van, de még nem áll végrehajtás alatt. Tehát az enyhébb feltételeket teljesítő minősett adózó is mentesülhet a kockázatos termékek fuvarozásához kapcsolódó biztoséknyújtási kötelezettség alól, ha az adatbázisba történő felvételét időben kérelmezi az adóhatóságnál.

A biztosítékadás alóli mentesség feltételeit az EKAER bejelentés időpontjában vizsgálja az adóhatóság, ezért a nyilvántartásba történő első felvételt – törlés esetén az újrafelvételt – a kockázatos termékek közúti fuvarozásának megkezdését megelőző hónapban kell kezdeményezni, hogy az EKAER szám igénylésekor már valamelyik adatbázisban szerepeljen az adózó. A kockázati biztosíték nyújtása csak ekkor mellőzhető.