Aktualitások

A

Reklámadó változások

Megjelent: 2017. július 26.

Az Európai Bizottság határozatának hatására az országgyűlés 2017. július 1-jétől megváltoztatta a reklámadó szabályait. A jogalkotó a múltbeli adófizetési kötelezettségeket egy sajátos jogtechnikai megoldással visszamenőlegesen eltörli, a jövőre nézve azonban magasabb adómértéket állapít meg.

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink!

2017. július 1-jétől változnak a reklámadóra vonatkozó szabályok.

A változások fő oka

Az Európai Bizottság a magyar reklámadó törvény ügyében 2015 elején vizsgálati eljárást kezdeményezett, mert úgy ítélte meg, hogy a reklámadó rendelkezései torzítják a versenyt és nem egyeztethetők össze a belső piaccal.
A kisebb méretű vállalkozásokat előnyhöz juttató progresszív kulcsokat, és az elhatárolt veszteség differenciált levonhatóságát a Bizottság szabálytalan állami támogatásnak minősítette, és 2016. novemberi határozatában kötelezte Magyarországot ezen összegek visszafizetésére.

Visszamenőleges intézkedések

Magyarország a fenti kötelezettséget úgy teljesíti, hogy lényegében visszamenőlegesen jóváírja a korábban bevallott és befizetett reklámadót. A törvény szövege szerint

  • a közzétevők 2017. június 30-ig lezárult adóévekre vonatkozó – árbevétel, ill. saját célú reklám esetén költség alapon – bevallott és megfizetett adója túlfizetésnek minősül;
  • az adóhatóság a visszatérítés lehetőségeiről és feltételeiről értesítést küld az adóalanyoknak (a gyakorlatban a túlfizetés kiutalását a 17-es nyomtatványon lehet kérni az általános szabályok szerint).

A megrendelőként esetlegesen korábban befizetett adó jóváírásáról nem rendelkezik a törvény, így ennek visszatérítése értelmezésünk szerint nem lehetséges.

Mulasztások és szankciók

Az új szabályok sajnos nem adnak pontos választ arra a kérdésre, hogy miként járjon el az a társaság, amely elmulasztotta a korábbi évek szabályai alapján előrt adókötelezettségét bevallani és befizetni (esetleg külföldi vállakozásként be sem jelentkezett). Náluk értelemszerűen nincs visszatérítendő adó, de őket az új szabályok nem mentesítik egyértelműen a visszamenőleges bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségek alól akkor sem, ha jelenleg már nem is végeznek adóköteles tevékenységet.
Sőt, a reklámadó-törvény 2017. január 1-jei módosításai alapján

  • a bejelentési kötelezettség elmulasztása 10 Millió Ft (!) mulasztatási bírsággal jár, ami minden felszólítással az előző bírság háromszorosára emelkedik;
  • a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása miatti bírság az adóhatóság figyelmeztetése után 8 nappal 500 eFt, ami ismételt esetben 10 MFt-ra, majd rendre az előző bírság háromszorosára emelkedik;
  • az adóhatóság az adóbevallási kötelezettségét elmulasztó adózó számára a megelőző naptári évre 3 milliárd (!) Ft vélelmezett adót állapít meg határozatban, mellyel szemben 30 napos jogvesztő határidővel lehet ellenbizonyítással élni. (Az adóhatóság tájékoztatója alapján a 2016-os évre vonatkozó bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adót 2016-ra a visszamenőleges szabályok alapján már nem is kell megfizetni, 2017-ben pedig várhatóan az adómentes sávban marad az adózó árbevétele.)

A reklámadó jövőre vonatkozó szabályai

  • A reklámközzétételből származó árbevétel évi nettó 100 millió Ft-ig továbbra is adómentes marad, ám ez a mentesség de minimis támogatásnak minősül (melyek összege 3 egymást követő évben nem haldhatja meg a 200 ezer eurót.).
  • Az említett árbevétel 100 millió Ft feletti részére az adó 7,5%-ra emelkedik július 1-jétől (a korábbi 5,3% helyett), viszont a 2017.01.01 és 06.30. közötti időszakra 0% az adókulcs. Az adózó választhat, hogy időarányosan vagy közbenső zárás alapján határozza meg üzleti évének a 06.30-ig, ill. azt azt követő időszakra vonatkozó adóalapját.
  • A közzététel megrendelője továbbra is 5% adót fizet a havi 2,5 millió Ft-ot meghaladó megrendelései után, ha nem tud nyilatkozatot felmutatni, vagy nem jelenti be a NAV-hoz, hogy sikertelenül kért nyilatkozatot.
  • A saját célú reklám fogalma és adókötelezettsége megszűnik, tehát a közzétevő saját termékére, szolgáltatására, tevékenységére stb. vonatkozó reklám költségét nem kell az adóalapba beleszámítani.
  • Adóelőleget a 2016. évi 1694. jelű bevallás-nyomtatványon valott 2016. évi kötelezettség alapján kell a 2017-es adóév 7. és 10. hónapjának 20. napjáig teljesíteni, a feltöltési kötelezettség pedig külön bevallás (1794.) benyújtásával az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig esedékes.

Bármilyen, fentiekkel kapcsolatos kérdés esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Üdvözlettel:
ABT Treuhand csoport

Cseuz Ákos
Adótanácsadó menedzser
akos.cseuz@abt.hu

Láng József
Adószakértő, ügyvezető
jozsef.lang@abt.hu

A fenti összefoglaló tájékoztatás és figyelemfelhívás céljából készült. Bármilyen ebből következő döntés előtt javasoljuk, hogy konzultáljon szakértőinkkel.

Az ABT Treuhand Csoport 2005 óta a NEXIA International tagja. A Nexia International a világ több mint 100 országában működő mintegy 320 független adótanácsadó és könyvvizsgáló cég szaktudását és tapasztalatát egyesítő, 1971 óta létező hálózat.