Aktualitások

A

Új transzferár rendelet 2018-tól

Megjelent: 2017. november 7.

Az NGM új rendeletet alkotott a transzferár dokumentáció elkészítésének szabályairól. Számos régi elem mellett újak is felfedezhetőek a 2018. január 1-ét követően alkalmazandó rendeletben. A rendelet az EU közös transzferárfóruma által rögzített követelményeknek való megfelelést szolgálja.

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink!

Új rendeletet alkotott az NGM a szokásos piaci ár nyilvántartás elkészítésének részletszabályaira. A rendelet az október 18-i megjelenés után 2018-tól lép hatályba. Választás szerint azonban már a 2017. évi nyilvántartás elkészítése során is alkalmazni lehet.

Az újdonságok címszavakban:

  • nem lesz lehetőség önálló nyilvántartás készítésére
  • az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások haszonkulcsa ismét 3-7%
  • az ellenőrzésig az adózó módosíthatja nyilvántartását, ha korábbi nyilvántartásában hibát észlel.

Az önálló nyilvántartás készítésének lehetősége megszűnik

Az évenként elkészítendő nyilvántartás fődokumentumból és helyi dokumentumból kell, hogy álljon.

A fődokumentum a csoport egészére vonatkozóan tartalmaz információkat, funkciókról, immateriális javakról, finanszírozásról. Tartalmazza továbbá a csoport adóévre vonatkozó konszolidált beszámolót, valamint egyes csoporttagokra vonatkozó egyoldalú szokásos piaci ár-megállapítási megállapodásainak felsorolását és rövid bemutatását, továbbá az egyéb adózási megállapodásokat, pl. feltételes adómegállapítási határozatokat.

Ha a dokumentáció készítés határidejéig – vagyis a társasági adóbevallás benyújtásáig – a fentiek nem állnak rendelkezésre, az adóév utolsó napjától számított 12 hónapig a dokumentáció csak a helyi dokumentumból áll. Vagyis a fődokumentum elkészítésének végső határideje a forduló napot követő 12 hónap.

A helyi dokumentum tartalmazza a management felépítését, a szervezeti ábrát, valamint azon személyek megnevezését, akiknek a helyi vezetés jelentést tesz. Be kell mutatni a tevékenységet és az üzleti stratégiát, a versenytársakat. Be kell mutatni az adózóra vonatkozó egyoldalú szokásos piaci ár-megállapítási megállapodásokat és az egyéb adózási megállapodásokat.

A nyilvántartás tartalmazza továbbá ellenőrzött ügyletenként a piaci ár meghatározását. Ennek tartalmi előírása lényegesen nem változna.

Alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások

A szabályozás jelentősen nem változott, azonban az alkalmazható haszonkulcs a korábbi 3-10% helyett 3-7%-ra változik, ahogy ez érvényben volt a szabály bevezetésekor a kezdetekben, 2011-2012-ben.

Az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások a rendeletben meghatározott szolgáltatások, amelyek nem az érintett társaságok főtevékenységéhez kapcsolódnak és nem haladják meg az évi 150 millió Ft-ot. Nem haladhatja meg továbbá a nyújtó félnél az árbevétel 5%-át, a fogadó félnél a költségek és ráfordítások 10%-át.

Nyilvántartás módosítása

Elévülési időn belül, de legkésőbb az ellenőrzésének megkezdéséig módosítható a nyilvántartás, ha a nyilvántartást nem a jogszabályoknak megfelelően készült, vagy a nyilvántartásban az adóalapot, az adót, a szokásos piaci árat, a szokásos piaci ár-tartományt (jövedelmezőséget) érintő hiba szerepel.

Nem módosítható az eredeti dokumentáció, ha az adózó a rendeletben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és azt a módosítással változtatná meg.

A dokumentáció készítés alól mentesített ügyletek köre nem változik.

Érdemes időben felkészülni az új jogszabályi követelményeknek való megfelelésre. Fentiekkel kapcsolatos kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre.

Üdvözlettel:

ABT Treuhand csoport

Gálfy Lívia
Adótanácsadó menedzser
livia.galfy@abt.hu

Láng József
Adószakértő, ügyvezető
jozsef.lang@abt.hu

A fenti összefoglaló tájékoztatás és figyelemfelhívás céljából készült. Bármilyen ebből következő döntés előtt javasoljuk, hogy konzultáljon szakértőinkkel.

Az ABT Treuhand Csoport 2005 óta a NEXIA International tagja. A Nexia International a világ több mint 100 országában működő mintegy 320 független adótanácsadó és könyvvizsgáló cég szaktudását és tapasztalatát egyesítő, 1971 óta létező hálózat.